DECCAN ODYSSEY ROUTE MAP

maharashtra-splendor-route-map

Maharashtra Splendor Route Map

Price Starting from: $ 8,330* Per Cabin Per Journey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: Mumbai – Nashik – Ellora Cave – Ajanta Caves – Kolhapur – Goa – Ratnagiri – Mumbai

indian-odyssey-route-map

Indian Odyssey Route Map

Price Starting from: $ 8,330* Per Cabin Per Journey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: New Delhi – Sawai Madhopur – Agra – Jaipur – Udaipur – Vadodara – Ellora Caves – Mumbai

Cultural Odyssey Map

Cultural Odyssey

Price Starting from: $ 8,330* Per Cabin Per Journey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: Delhi – Sawai Madhopur – Jaipur – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Delhi

maharashtra-wild-trail-route-map

Maharashtra Wild Trail

Price Starting from: $ 8,330* Per Cabin Per Journey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered:Mumbai – Ellora Caves – Aurangabad – Pench (Ramtek) – Tadoba – Ajanta – Nashik – Mumbai

Heritage Odyssey Map

Heritage Odyssey

Price Starting from: $ 8,330* Per Cabin Per Journey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Sawai Madhopur – Udaipur – Jaisalmer – Jodhpur – Delhi

indian-sojourn-route-map

Indian Sojourn

Price Starting from: $ 8,330* Per Cabin Per Journey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered:Mumbai – Vadodara – Udaipur – Jodhpur – Agra – Sawai Madhopur – Jaipur – Delhi